§ 2. - Utworzenie gminy miejskiej Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.656

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1931 r.
§  2.
Na utworzoną w ten sposób gminę miejską Łapy rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 13 poz. 140} o samorządzie miejskim, uzupełniając jednocześnie wykaz miast, załączonych do tego dekretu, jak następuje;

"172 Łapy".