§ 1. - Utworzenie gminy miejskiej Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.656

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1931 r.
§  1. 1
Osadę Łapy oraz wsie: Łapy-Barwiki, Łapy-Leśniki, Łapy-Bociany, Łapy-Wity, Łapy-Goździki i Łapy Zieńciuki wyłącza się z gminy wiejskiej Poświetne.

Równocześnie z wymienionych miejscowości, tworzy się gminę miejską Łapy z siedzibą własnego zarządu miejskiego w Łapach.

1 § 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 27 września 1924 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.U.24.88.843) z dniem 9 października 1924 r.