§ 2. - Utworzenie gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego oraz okręgu administracyjnego wileńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.114.807

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1925 r.
§  2.
Żydzi mieszkańcy obszarów określonych w § 1 niniejszego rozporządzenia tworzą z żydami, mieszkańcami b. Królestwa Kongresowego jedno towarzystwo religijne, publiczno-prawne.