§ 7. - Utworzenie funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.
§  7.
1.
Rada narodowa miasta nie stanowiącego powiatu (osiedla) uchwala plan funduszu miejskiego równocześnie z budżetem, określając jego dochody i wydatki.
2.
Środkami funduszu miejskiego dysponuje prezydium rady narodowej zgodnie z przeznaczeniem określonym przez radę narodową.
3.
Rada narodowa miasta nie stanowiącego powiatu (osiedla) i jej komisje sprawują kontrolę nad realizacją dochodów i wydatków funduszu miejskiego.