§ 5. - Utworzenie funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.
§  5.
Zadania o charakterze inwestycyjnym, podejmowane na podstawie przepisów § 3, mogą być realizowane:
1)
po włączeniu do planu inwestycyjnego właściwej rady narodowej - w tych wypadkach, kiedy inwestycje wymagają wykonawstwa systemem zleceniowym i zaopatrzenia materiałowego podlegającego rozdziałowi,
2)
poza planem inwestycyjnym - w odniesieniu do inwestycji wykonywanych systemem gospodarczym i nie korzystających z zaopatrzenia materiałowego podlegającego rozdziałowi, a także w odniesieniu do inwestycji szybko rentujących się i innych drobnych, dopuszczonych do realizacji poza planem na podstawie odrębnych przepisów wydanych na podstawie § 56 uchwały nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 318).