§ 4. - Utworzenie funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.
§  4.
Upoważnia się Ministra Finansów do przeznaczania na dochody funduszu miejskiego wpłat do budżetu od zakładów produkcyjnych i usługowych, utworzonych ze środków, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, na okres trzech lat od chwili ich uruchomienia.