§ 10. - Utworzenie funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.
§  10.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.