Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.48.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1948 r.
§  1. Do wykonywania robót na śródlądowych drogach wodnych i ich administracji w zakresie przekazanym Ministrowi Komunikacji rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 479) tworzy się dyrekcje okręgowe dróg wodnych jako urzędy nie zespolone z władzami administracji ogólnej.