Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.39.289

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w przedmiocie utworzenia czwartego urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Słupcy, gub. Kaliskiej, z siedzibą w m. Zagórowie.

Na zasadzie art. 4 ustawy notarjalnej z roku 1866, po porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu, postanawiam utworzyć czwarty urząd notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Słupcy, gub. Kaliskiej, z siedzibą w. m. Zagórowie.
Warszawa, dnia 24 kwietnia 1919 r.