Art. 3. - Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.23.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  3.

Urzędowi podlegają okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar oraz urzędy probiercze.