Art. 11. - Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.23.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  11.
1.
Znosi się Główny Urząd Miar oraz okręgowe i obwodowe urzędy miar.
2.
Pracownicy zatrudnieni dotychczas w Głównym Urzędzie Miar oraz w okręgowych i obwodowych urzędach miar przechodzą odpowiednio do pracy w Urzędzie i podległych mu okręgowych i obwodowych urzędach jakości i miar.