Art. 1. - Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.23.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  1.
1.
Tworzy się Centralny Urząd Jakości i Miar, zwany w dalszych przepisach ustawy "Urzędem".
2.
Urząd jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów gotowych, zwanych w dalszych przepisach ustawy "wyrobami", oraz w sprawach miar i probiernictwa.