Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.4.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 października 1954 r.
w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego. *

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Babiogórski Park Narodowy, zwany dalej Parkiem, położony w powiecie wadowickim i nowotarskim w województwie krakowskim.
§  2-23. (uchylone).
*Rozporządzenie uchylone z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego, na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego (Dz.U.97.99.608) z dniem 5 września 1997 r.