Art. 2. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  2.
1.
Agencja posiada osobowość prawną.
2.
Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa.
3.
Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji.