Art. 4. - Utrzymanie w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.311

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.