§ 2. - Utrzymanie nadal niektórych kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.81.710

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.