Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.18.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1921 r.
w przedmiocie utrzymania na okres dalszych sześciu miesięcy sądownictwa doraźnego za przestępstwa urzędników, popełnione z chęci zysku.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. (Dz. Pr. 1919 r. № 55 poz. 341) oraz rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 roku (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 73 poz. 501), Rada Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości postawiony w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych zarządza co następuje:
§  1. W okręgach Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Lublinie utrzymuje się na okres dalszych sześciu miesięcy, począwszy od dnia 1 marca 1921 roku sądy doraźne za przestępstwa popełnione przez urzędników" przewidziane w art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 stycznia 1920 roku (Dz. U R. P. z 1920 r. № 11 poz. 60) bez względu na to, czy chodzi o przestępstwo dokonane, czy usiłowane.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.