Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.395

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lipca 1920 r.
w przedmiocie utrzymania na czas dalszy sądów doraźnych w okręgu warszawskiego i lubelskiego sądu apelacyjnego. *

W myśl art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. Nr 55 Dz. Pr. poz. 341, Rada Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości uczyniony w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych postanawia sądy doraźne utrzymać na czas dalszy sześciu miesięcy, licząc od dnia 1 sierpnia 1920 r. w okręgach warszawskiego i lubelskiego sądu apelacyjnego względem przestępstw, przewidzianych w kodeksie karnym z roku 1903:
1) w art. 123 i 222;
2) w art. 279 cz. 1 ust. 2 oraz cz. 1 ust. 3 tegoż artykułu, o ile chodzi o bandy w celu kradzieży, rozboju i wymuszeń;
3) w art. 453. 454 i 455;
4) w art. 556, o ile chodzi o uszkodzenie telegrafu lub telefonu, przeznaczonego do użytku publicznego lub rządowego;
5) w art. 557, o ile chodzi o uszkodzenie mostu;
6) w art. 558, o ile chodzi o uszkodzenie toru lub taboru drogi żelaznej lub znaku ostrzegawczego, ustanowionego dla ochrony bezpieczeństwa komunikacji kolejowej;
7) w art. 562, o ile chodzi o uszkodzenie majątku, wymienionego wyżej pod 4-6;
8) w art. 563 tudzież 564 ust. 1 i 3;
9) w art. 584, 589, 590 cz. 2 ust. 3 i 4.

Warszawa, dn. 8 lipca 1920 r.

* Sądy doraźne w okręgach Warszawskiego i Lubelskiego Sądu Apelacyjnego utrzymuje się na czas dalszych sześciu miesięcy począwszy od dnia 1 lutego 1921 r., względem wszystkich przestępstw, wymienionych w nin. rozporządzeniu, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 13 stycznia 1921 r. (Dz.U.21.9.43) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1921 r.