[Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez wytwórców odpadów komunalnych] - Art. 4d. - Utrzymanie czystości i porządku w... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 4d. - [Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez wytwórców odpadów komunalnych] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  4d.  [Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez wytwórców odpadów komunalnych]

Wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.