§ 3. - Utrata obywatelstwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.31.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1929 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 687) i z dnia 22 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 374).