§ 2. - Utrata obywatelstwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.31.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1929 r.
§  2.
Wydawanie ogólnych wezwań powołujących do służby wojskowej w myśl art. 1 pkt. 3 i art. 4 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. - (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 540) należy do Ministerstwa Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.