Utrata mocy prawnej dekretów: o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów oraz o majątkach opuszczonych i porzuconych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.17.95

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1945 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 maja 1945 r.
o utracie mocy prawnej dekretów: o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów oraz o majątkach opuszczonych i porzuconych.

Podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 1 pkt a) ustawy z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) i ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustaw (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) wobec nie przedłożenia przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej na najbliższym plenarnym posiedzeniu Krajowej Radzie Narodowej do zatwierdzenia dekretów, utraciły moc prawną:
1)
dekret z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 30) wraz z rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie warunków i sposobu rehabilitacji osób wpisanych do drugiej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta oraz osób z nimi zrównanych (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 70) i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 77),
2)
dekret z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 45).