Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1758

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 13 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. 1 , Królestwo Niderlandów wypowiedziało wyżej wymienioną konwencję w stosunku do Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius, co zostało notyfikowane Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 13 konwencji przestała mieć ona zastosowanie w stosunku do Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius do okresów zaczynających się po dniu 31 grudnia 2017 r. i utraciła moc obowiązującą w stosunku do Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius dnia 1 stycznia 2018 r.

1 Tekst Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2007 r. poz. 194.