Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.15.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 2001 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 lutego 2001 r.
o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3/2000 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie dostosowania polityki wizowej państwa do wymogów Unii Europejskiej oraz zgodnie z artykułem 15 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 11, poz. 61), powyższa umowa została wypowiedziana przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, co zostało notyfikowane Rządowi Mongolii w dniu 4 listopada 2000 r.
Powyższa umowa utraci moc obowiązującą w dniu 5 maja 2001 r.