Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1228

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisana w Pradze dnia 14 listopada 1960 r. 1 , utraciła moc obowiązującą:
1) w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką na podstawie art. 11 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. 2 , która weszła w życie dnia 14 grudnia 1995 r. 3 ;
2) w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską na podstawie art. 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1997 r. 4 , która weszła w życie dnia 12 maja 1999 r. 5 .

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisana w Pradze dnia 14 listopada 1960 r., utraciła moc obowiązującą dnia 12 maja 1999 r.

1 Tekst Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1961 r. poz. 281.
2 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., nie został ogłoszony.
3 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., utraciła moc obowiązującą dnia 1 maja 2004 r. na podstawie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej (M.P. z 2004 r. poz. 370).
4 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1997 r., nie został ogłoszony.
5 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1997 r., utraciła moc obowiązującą dnia 1 maja 2004 r. na skutek jej wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską.