Utrata mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej,... - Dz.U.2017.1197 - OpenLEX

Utrata mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1197

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r. 1 , umowa utraciła moc obowiązującą dnia 8 kwietnia 1991 r.
1 Tekst Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1982 r. poz. 234.