Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.603

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Republika Włoska wypowiedziała Umowę między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzoną w Warszawie dnia 10 maja 1989 r. 1  , co zostało notyfikowane Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 sierpnia 2007 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy utraciła ona moc obowiązującą dnia 9 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 umowy w odniesieniu do inwestycji dokonywanych przed datą wygaśnięcia niniejszej umowy, postanowienia jej artykułów 1 do 12 zachowują moc obowiązującą przez okres pięciu lat, począwszy od daty wygaśnięcia umowy, to jest do dnia 9 stycznia 2018 r.

1 Tekst Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1994 r. poz. 157.