Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.602

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Republika Finlandii wypowiedziała Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Finlandją, podpisany w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r. 1  , co zostało notyfikowane Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 marca 1996 r.

Zgodnie z art. 24 traktatu utracił on moc obowiązującą dnia 22 czerwca 1996 r.

1 Tekst Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1924 r. poz. 781.