Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Porozumienie między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzone w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r. 1 , utraciło moc obowiązującą na podstawie Porozumienia z dnia 17 października 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych umów 2 , które weszło w życie dnia 1 maja 2004 r.
Porozumienie między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzone w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r., utraciło moc obowiązującą dnia 1 maja 2004 r.
1 Tekst Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r., został ogłoszony w Dz. U. poz. 209.
2 Tekst Porozumienia z dnia 17 października 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych umów nie został ogłoszony.