Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji sanitarno-weterynaryjnej wraz z Protokołem końcowym między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Konwencja sanitarno-weterynaryjna wraz z Protokołem końcowym między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 26 września 1949 r. 1 , utraciła moc obowiązującą na podstawie art. 11 Konwencji o współpracy w dziedzinie weterynarii między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 28 września 1994 r. 2 , która weszła w życie dnia 10 lutego 1995 r. 3

Konwencja sanitarno-weterynaryjna wraz z Protokołem końcowym między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 26 września 1949 r., utraciła moc obowiązującą dnia 10 lutego 1995 r.
1 Tekst Konwencji sanitarno-weterynaryjnej wraz z Protokołem końcowym między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 26 września 1949 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1952 r. poz. 330.
2 Tekst Konwencji o współpracy w dziedzinie weterynarii między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 28 września 1994 r., nie został ogłoszony.
3 Konwencja o współpracy w dziedzinie weterynarii między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 28 września 1994 r., utraciła moc obowiązującą dnia 1 maja 2004 r. na skutek jej wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską.