Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1194

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 11 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r. 1 , konwencja utraciła moc obowiązującą dnia 13 czerwca 1957 r.
1 Tekst Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r., został ogłoszony w Dz. U. poz. 363.