Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.600

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Republika Bułgarii wypowiedziała Konwencję między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisaną w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. 1 , co zostało notyfikowane Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 grudnia 1990 r.

Zgodnie z art. 17 konwencji utraciła ona moc obowiązującą dnia 12 czerwca 1991 r.

1 Tekst Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1972 r. poz. 262.