Art. 32. - Ustrój rolny i osadnictwo na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.49.279

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  32. 2

(uchylony).

2 Art. 32 uchylony przez art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b.Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U.47.66.410) z dniem 30 października 1947 r.