Art. 22. - Ustrój rolny i osadnictwo na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.49.279

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  22.

Osadnikom wojskowym, korzystającym z pierwszeństwa przewidzianego w art. 18 ust. 1 pkt 1, odlicza się od ceny przypadającej za gospodarstwo (działkę) równowartość gospodarstwa o obszarze 10 hektarów użytków rolnych średniej jakości. Wysokość tej równowartości ustalą Ministrowie: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej i Skarbu.