Ustawianie w rektyfikacjach i gorzelniach na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego,... - Dz.U.1923.42.287 - OpenLEX

Ustawianie w rektyfikacjach i gorzelniach na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lubelskiego i kieleckiego aparatów kontrolno-mierniczych wytwórni krajowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.42.287

Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 marca 1923 r.
w przedmiocie ustawiania w rektyfikacjach i gorzelniach na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lubelskiego i kieleckiego aparatów kontrolno-mierniczych wytwórni krajowych.

Na zasadzie §§ 31, 51, 52 i 101 austr. ustawy o opodatkowaniu spirytusu z dnia 20 czerwca 1888 r. (austrj. Dz. U.. P. № 95), zmienionej częściowo ces, rozporządzeniem z dnia 17 lipca 1899 r. (austr. Dz. U. P. Na 120 I!) oraz art. 302 ros. ustawy akcyzowej 1901 r. (ros. Zbiór Pr. tom V) zarządza się co następuje:
Zabrania się ustawiania w rektyfikacjach i gorzelniach na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lubelskiego i kieleckiego aparatów kontrolno-mierniczych systemów "Ferd. Dolaiński", "Beschorner" i "Prick" (syst. J. Weisera), sprowadzonych po 15 kwietnia 1923 roku z zagranicy przez zainteresowane przedsiębiorstwa. Na wyjątki od tego zakazu może zezwolić Minister Skarbu.
W nowouruchomianych przedsiębiorstwach gorzelnianych i w rektyfikacjach i gorzelniach dotąd nie posiadających aparatów kontrolno-mierniczych, na obszarach województw wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, należy ustawiać aparaty systemu M. Bobra.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.