Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1920 r.

USTAWA TYMCZASOWA
z dnia 18 lutego 1920 r.
o rewizji wewnętrznej kotłów parowozowych.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Kolei Żelaznych do przedłużenia terminu przypadających wewnętrznych rewizji kotłów parowozowych do lat 7, czyli w b. zaborze rosyjskim i pruskim o 1 rok, a w b. zaborze austrjackim o 2 lata.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.