Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.19.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1921 r.
Art.  9.

Zastawione papiery nie mogą być sekwestrowane i zaliczane do masy upadłości dłużnika, zanim nie zostanie spłacona cała suma długu należna Kasie.