Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.19.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1921 r.
Art.  17.

Minister Skarbu perjodycznie zarządza rewizję bilansów i kas oraz całej biurowości Kasy według swego uznania. To samo prawo przysługuje Prezydentowi Ministrów, który może delegować do tej czynności zarówno urzędników państwowych jak i prywatnych rzeczoznawców.