Art. 29. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 29. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  29. 

W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów wieloletnich:

1)
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 - w tabeli 1;
2)
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - w tabeli 2;
3)
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022 - w tabeli 3; poz. 91.
4)
Program ochrony brzegów morskich - w tabeli 4;
5)
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028 - w tabeli 5;
6)
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - w tabeli 6;
7)
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - w tabeli 7;
8)
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - w tabeli 8;
9)
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE - w tabeli 9;
10)
"Niepodległa" na lata 2017-2022 - w tabeli 10;
11)
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - w tabeli 11;
12)
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 - w tabeli 12;
13)
Uniwersytet Warszawski 2016-2025 - w tabeli 13;
14)
"Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022 - w tabeli 14;
15)
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego - w tabeli 15;
16)
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) - w tabeli 16;
17)
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku - w tabeli 17;
18)
Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku - w tabeli 18;
19)
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO - w tabeli 19;
20)
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - w tabeli 20;
21)
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 - w tabeli 21;
22)
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie - w tabeli 22;
23)
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym - w tabeli 23;
24)
Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - w tabeli 24;
25)
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - w tabeli 25;
26)
Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy - w tabeli 26;
27)
Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi - w tabeli 27;
28)
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I - w tabeli 28;
29)
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) - w tabeli 29;
30)
Wieloletni Plan Inwestycyjny - budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego - w tabeli 30;
31)
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - w tabeli 31;
32)
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych - w tabeli 32;
33)
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 - w tabeli 33;
34)
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej - w tabeli 34;
35)
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025 - w tabeli 35;
36)
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022 - w tabeli 36;
37)
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów - w tabeli 37;
38)
Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - w tabeli 38;
39)
Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - w tabeli 39;
40)
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 - w tabeli 40;
41)
Program polskiej energetyki jądrowej - w tabeli 41;
42)
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - w tabeli 42.