Art. 25. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 25. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  25. 

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927), wynoszą dla:

1)
gmin - 813 992 tys. zł;
2)
powiatów - 1 751 669 tys. zł;
3)
województw - 884 999 tys. zł.