Art. 24. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 24. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  24. 

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 922 zł.