Art. 23. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 23. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  23. 

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 712 136 tys. zł.