Art. 2. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 2. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  2. 
1. 
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 85 946 771 tys. zł.
2. 
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 96 168 094 tys. zł.
3. 
Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -10 221 323 tys. zł.