Art. 4. - Ustanowienie urzędu Ministra Poczt i Telegrafów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1927 r.
Art.  4.

Reorganizacją urzędów, wymaganą do wykonania postanowień art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia przeprowadzi rozporządzenie Rady Ministrów.