Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.422

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 lipca 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia terminów ochronnych dla zwierzyny na terytorjum Województw: Białostockiego, Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Warszawskiego.

Na podstawie art. 17 dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r. D. P. № 1 zarządzam, co następuje:
Art.  1.

Ustanawiam następujące terminy ochrony poszczególnych gatunków zwierzyny, podczas których polowanie jest zabronione:

a) na losie, byki od 1 lutego do 15 sierpnia włącznie,
b) na klempy i łosięta przez cały rok,
c) na jelenie i daniele byki od 1 marca do 15 sierpnia włącznie,
d) na jelenie i daniele łanie oraz cielęta tych zwierząt przez cały rok,
e) na rogacze (kozły) od 15 stycznia do 30 kwietnia włącznie,
f) na kozy i koźlęta przez cały rok,
g) na zające od 1 lutego do 30 września włącznie,
h) na głuszce (zarówno koguty, jak i kury) przez cały rok,
i) na cietrzewie koguty od 1 czerwca do 31 sierpnia włącznie,
j) na cietrzewie kury i młode od 1 stycznia do 31 sierpnia włącznie,
k) na jarząbki - koguty i kury od 1 lutego do 31 sierpnia włącznie,
l) na bażanty koguty od 15 maja do 31 sierpnia włącznie,
m) na bażanty kury przez cały rok, z wyjątkiem terenów, na których są urządzone i prowadzone bażantarnie, gdzie pozwala się strzelać do kur od 1 września do 1 kwietnia włącznie,
n) na kuropatwy i przepiórki od 1 grudnia do 20 sierpnia włącznie,
o) na słonki od 15 maja do 15 lipca włącznie,
p) na dzikie kaczki (samice i młode), gęsi, łabędzie, żórawie, siewki, dubelty, bekasy (kszyki), pelauze (bekasiki), derkacze, bataijony, kuliki i dzikie gołębie od 1 marca do 30 czerwca włącznie, r) na drozdy (kwiczoły i parzkoty) od 1 marca do 15 sierpnia włącznie.
Art.  2.

Wykroczenia, przeciwko niniejszemu rozporządzeniu oraz handel zwierzyną w czasie dla polowania zabronionym, będą ścigane według postanowień kodeksu karnego.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą w dniu ogłoszenia.