Art. 3. - Ustanowienie taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.85.732

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1939 r.
Art.  3.

Stawki celne, podane w taryfie celnej, wyrażone są w złocie.