§ 7. - Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.64.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1933 r.
§  7.
Urzędnicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają wyższe od przewidzianych w tabeli dla danego stanowiska stopnie służbowe, zatrzymują posiadane stopnie do czasu przejścia na stanowisko, do którego przywiązany ten sam lub wyższy stopień służbowy.

Postanowienie to w niczem nie narusza przysługujących władzy uprawnień z ustępu I art. 116 ust. o sł. cywilnej.