§ 4. - Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.64.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1933 r.
§  4.
Osiąganie na danym stanowisku, przewidzianych w rocznym wykazie (§ 2) wyższych stopni służbowych odbywa się na ogólnych zasadach, dotyczących awansów (art. 41 ustawy o służbie cywilnej) stopniowo, ze stopnia służbowego niższego na stopień bezpośrednio wyższy.

Nadawanie najwyższych stopni służbowych III, IV i V na stanowiskach: Dyrektorów Departamentu, Naczelników Wydziałów, Radców Ministerjalnych oraz na stanowiskach, które wedle przewidzianych w tabeli stopni służbowych odpowiadają stanowiskom Dyrektora Departamentu, Naczelnika Wydziału i Radcy Ministerjalnego następować może tylko w wyjątkowych wypadkach i to pod warunkiem posiadania przez urzędnika bardzo dobrej kwalifikacji względnie aplikacji oraz przesłużenia w bezpośrednio niższym stopniu służbowym na stanowisku Dyrektora Departamentu i równorzędnych 7 lat, a na pozostałych stanowiskach 5 lat.

Wskazane wyższe stopnie służbowe na wypadek zamiaru ich nadania w danym okresie budżetowym, winny być przewidziane w rocznym wykazie stanowisk (§ 2).