§ 3. - Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.64.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1933 r.
§  3.
Służbę na stanowiskach, dla których według tabeli przewidziano kilka stopni służbowych, rozpoczyna się w najniższym stopniu służbowym, z wyjątkiem wypadku kiedy urzędnik na poprzednio zajmowanym stanowisku osiągnął już stopień służbowy, przewidziany w tabeli jako najniższy dla stanowiska, na które przechodzi; w tym wypadku urzędnikowi może być nadany stopień służbowy bezpośrednio wyższy od posiadanego przez niego na poprzedniem stanowisku.