§ 1. - Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.64.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1933 r.
§  1.
Ustanawia się dla poszczególnych władz i urzędów Rzeczypospolitej załączoną tabelę (szemat) stanowisk tudzież tytułów i stopni służbowych do tych stanowisk przywiązanych.

Ustanowione w tabeli stanowiska oraz przywiązane do nich stopnie służbowe mają być nadawane przez właściwą władzę, powołaną do mianowania, na podstawie rocznego wykazu stanowisk, przewidzianego w § 2.